NE YAPIYORUZ

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 • Yaratıcı İletişim
  Akılda kalan, dikkat çeken fikirler üretiyor, insanlar ile çok yönlü iletişim kuran etkin markalar yaratıyoruz.
   
 • B2B Pazarlama İletişimi
  Firmaların karar verme süreçlerini etkileyen, alışılmışın dışında
  yöntem ve stratejilerin kullanıldığı B2B çözümler tasarlıyoruz.
   
 • Dijital Pazarlama İletişimi
  Dijital pazarda markanın beklentilerini doğru yönetiyor,
  ölçülebilir ve somut sonuçlar ortaya çıkarıyoruz.

YARATICI İŞLER
 • Konsept Web Sitesi
  Detaylarda hayat bulan alışılmadık farklılıklar yaratıyor, bir web sitesinden
  daha fazlasını ortaya koyuyoruz.
   
 • Dijital Yaratıcı Çözümler
  Güçlü fikirleri dijital medyaya bir bütün olarak dönüştürüyor, hedef kitleye
  yeni nesil çözümler ile dokunuyoruz.
   
 • Marka Hikayasi Oluşturma
  İnsanlar ile markalar arasında ilişkiler tasarlıyor, duygular ve hikayeler
  yaratıyoruz.
GÖRSEL TASARIM
 • Logo Tasarımı
  Marka değerlerini ortaya çıkaran, duygusu güçlü logo tasarımları
  üretiyoruz.
   
 • Kurumsal Kimlik
  Markaya ait görsel dili ortak bir kimlik içinde tanımlayan işler tasarlıyoruz.
   
 • Görsel Yaratıcı Tasarım
  Yaratıcı algıya bir bütün olarak yaklaşıyor, imaja dönük
  görsel tasarımlar oluşturuyoruz.
   
 • Tanıtım Filmi Prodüksiyonu
  Yaratıcı bakış açısını yeni anlatım teknikleri ile bütünleştiren, markayı
  ayrıştıran prodüksiyonlar gerçekleştiriyoruz.
ETKİNLİK YÖNETİMİ
 • Konsept Etkinlik Tasarımı
  Marka kültürü ve felsefesini detaylarla buluşturuyor, insanlarla
  ilişki kurabilen etkinlikler tasarlıyoruz.
   
 • Etkinlik Yönetimi
  Etkinlik süreçlerini, heyecan veren, harekete geçiren ve birebir etkiye
  dönüştüren çözümler ile yürütüyoruz.
MARKALAŞMA DESTEKLERİ
 • Dış Pazar Tanıtım Destekleri
  Markanın dış pazarda odaklandığı tanıtım süreçlerini devlet desteklerine göre tasarlıyor, hayata geçiriyoruz.
   
 • Sektörel Tanıtım Destekleri
  Markanın rekabetiçi olabilmesi için dış pazarda referans oluşturan
  “sektör markası” yaratıyor, ürünlerin pazarlanması için güç katıyoruz.
   
 • B2B Matchmaking Projeleri
  Etkisini kaybetmiş global pazarlama yöntemleri yerine çok yönlü pazarlama modelleri geliştiriyoruz.