NE YAPIYORUZ

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 • Yaratıcı İletişim
  Akılda kalan, dikkat çeken fikirler oluşturuyor, çok yönlü iletişim kuran markalar yaratıyoruz.
   
 • B2B Pazarlama İletişimi
  Firmaların karar verme sürecini değiştiren, farklı yöntem ve stratejilerin kullanıldığı B2B çözümler tasarlıyoruz.
   
 • Dijital Pazarlama İletişimi
  Dijital pazarda markanın beklentilerini doğru yönetiyor, ölçülebilir ve somut sonuçlar elde ediyoruz.

YARATICI İŞLER
 • Konsept Web Sitesi
  Yaratıcı bir web sitesini "marka kaderinin başladığı yer" olarak görüyoruz. Markanın ruhunu ortaya çıkaran, alışılmamış çizgilerle tasarlanmış bir web sitesi yaratıyoruz.
   
 • Dijital Yaratıcı Çözümler
  Güçlü fikirleri dijital medyaya bir bütün olarak dönüştürüyor, hedef kitleye yeni nesil çözümler ile dokunuyoruz.
   
 • Marka Hikayesi Oluşturma
  Marka ile insanlar arasında iz bırakan ilişkiler tasarlıyor, duygular ve hikayeler yaratıyoruz.
GÖRSEL TASARIM
 • Logo Tasarımı
  Marka imajını arttıran, etkisi güçlü tasarımlar ortaya koyuyoruz.
   
 • Kurumsal Kimlik
  Markanın görsel dilini, ortak bir kimlikle bütünleştiriyor ve tanımlıyoruz.
   
 • Görsel Yaratıcı Tasarım
  Görsel algıya bir bütün olarak yaklaşıyor, özgün çizgilerden oluşan tasarımlara hayat veriyoruz.
   
 • Tanıtım Filmi Prodüksiyonu
  Yaratıcı bakış açısını yeni anlatım teknikleri ile bütünleştiren, markayı ayrıştıran prodüksiyonlar gerçekleştiriyoruz.
ETKİNLİK YÖNETİMİ
 • Konsept Etkinlik Tasarımı
  Marka kimliğinden yola çıkan, birebir ilişki kurarak insanları harekete geçiren yaratıcı etkinlikler tasarlıyoruz.
   
 • Etkinlik Yönetimi
  Etkinlik süreçlerini, markanın özgün dokusuyla birlikte geliştiriyor ve yönetiyoruz.
DEVLET DESTEKLERİ DANIŞMANLIĞI
 • Dış Pazar Tanıtım Destekleri
  Markanın dış pazarda odaklandığı tanıtım süreçlerini devlet desteklerine göre tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz.
   
 • Sektörel Tanıtım Destekleri
  Markanın küresel pazarda rekabetçi olması için referans olan bir “sektör markası” yaratıyor ve etkili pazarlama süreci oluşturuyoruz.
   
 • B2B Matchmaking Projeleri
  Etkisini kaybetmiş global pazarlama yöntemleri yerine çok yönlü pazarlama modelleri geliştiriyoruz.